TJ Hrob - fotbalový oddíl

Sportovní areál

Sportovní areál

 
 
 
                      
 
 

SPORTOVNÍ  AREÁL 
 TJ HROB
 
   Jediným vlastníkem a také správcem tohoto areálu je město. Na celkové obnově, rekonstrukci a údržbě se však podílí i řada dobrovolníků z řad hráčů, funkcionářů a lidí, kteří mají o tento areál opravdový zájem. Sportovní areál není pouze travnaté hřiště, volejbalové hřiště, ale také hřiště škvárové, malé travnaté a v neposlední řadě hřiště asfaltové.
Hlavní travnatá plocha (foto č.1-4) je v příznivém počasí využívána pro fotbalový oddíl. Hrají se zde přátelská a mistrovská utkání našich týmů. Pro upřesnění v sezóně 2007/2008 má fotbalový oddíl 3 mládežnická družstva (přípravka, žáci a dorost), dvě mužstva dospělých (tým A a B) a tým starší gardy. Hřiště je tak plně využito a je na něj vyvíjená velká zátěž. Proto je jeho údržba velice náročná nejen fyzicky, ale také finančně. Naše hřiště patří k jednomu z nejlepších v okrese, což potvrzují i soupeři, kteří k nám přijíždějí sehrát sportovní utkání. Je to dobrá vizitka nejen našeho fotbalového oddílu, ale také města Hrob, které je rozvoji sportu v našem městě příznivě nakloněno.
            Volejbalové hřiště (foto č. 5-6)je využíváno volejbalovým oddílem Hrobáci. Tento oddíl se schází 2-3 krát v letní sezóně a každého jeho „tréninku“ se účastní mnoho hráčů. I tento oddíl se podílí na velmi dobré prezentaci města Hrob. Účastní se spousty volejbalových turnajů a převážně obsazuje pozice na „bedně“.
            Škvárové hřiště (foto č. 7-10) je stále OFS Teplice uznáno za kvalitní hrací plochu a našemu fotbalovému oddílu slouží zejména v zimní přípravě a při nepřízni počasí jako hřiště hlavní. V současné době byla na hřišti provedena úprava na zimní období, plocha byla odplevelena, stažena a zarovnána. S pomocí techniky byl odstraněn nános plevele u škváry v rozích hřiště, čímž došlo k celkovému rozšíření plochy. Do budoucna se počítá s umělým osvětlením této plochy. Již nyní je zde možno vidět připravené sloupy na osvětlení, další budou v brzké době nainstalovány. Umělé osvětlení této plochy přinese prodloužení tréninkové přípravy v období, kdy je brzy tma.
            Mezi hlavním travnatým hřištěm a škvárovým vzniklo po rozsáhlé rekonstrukci místa a plochy, malé travnaté hřiště (foto č. 11-14). Na místo byla navezena hlína a byl zarovnán terén.. Na hřišti jsou z bezpečnostního důvodu natrvalo nainstalovány 2 fotbalové branky menších rozměrů. V polovině září byla plocha uválcována, aby došlo ke zpevnění povrchu.
I zde byla použita technika, zejména při odstraňování nerovností podél zahrádek. Do budoucna se plánuje zvýšení kvality travnaté plochy na tomto menším hřišti, bude sem navezena hlína a zaseta travnatá směs. Plocha se bude rovněž častěji sekat. Toto menší hřiště využívají zejména mládežnická mužstva fotbalového oddílu, hřiště je však volně přístupné a využívané nejen členy oddílu, ale je zde vidět i ostatní mládež z našeho města. Zejména o víkendech a o prázdninách je hřiště plné. Rozhodně je lepší vidět sportující mládež, než mládež posedávající na zastávkách.
            Jednou z největších změn však prošlo bývalé kluziště. V první řadě byla jeho plocha opatřena novým asfaltovým terénem (foto č. 15-19), jehož povrch prověřilo přistání policejního vrtulníku BELL 412, na akci „Bezpečné prázdniny“. Podél hřiště byly odstraněny železné tyče, které kdysi sloužily jako podpěry mantinelů. Byly zabudovány lavičky a dány dvě malé branky, které mohou sloužit jak na hokej a florbal, ale také na mini fotbal. Prostředí a příjezdová cesta k tomuto hřišti prošly také rekonstrukcí. Příjezdová cesta byla vyasfaltována a okolí bylo odpleveleno. Na hřišti je možno vidět děti a jejich rodiče, kteří jej využívají pro jízdu na kolech u dětí, kteří se na něm teprve učí jezdit a je to zde pro ně bezpečnější než na silnici. Dále je zde možno vidět děti na kolečkových bruslích. Poslední úprava tohoto místa proběhla koncem srpna, kdy sem byly umístěny 2 hrací koše na basket. Minulý týden bylo nalajnováno na asfaltovou plochu i hřiště pro tuto hru. Hřiště se zaplní ihned po skončení vyučování a opět nemůžeme říci, že by zelo prázdnotou.
            Také je zde možno vidět prázdné místo mezi brankou a restaurací Koruna. Toto místo v současné době také prochází rekonstrukcí a v budoucnu se zde plánuje tenisový kurt (foto č. 20-21).
   Na levé straně kabin je umístěno malé pískoviště pro nejmenší, lavičky a ohniště. Do budoucna se zde plánuje umístit další dětské atrakce, jako je houpačka a lanová stěna (foto č. 20-21).
            Všechna místa našeho sportovního areálu jsou využívána ke sportovním účelům, k rekreaci a k odpočinku, což je samozřejmě účelem tohoto areálu. Je zřejmé, že jeho údržba obnova a rekonstrukce stojí nemalé finanční prostředky. Za to patří dík především MÚ Hrob, ovšem nejen finance jsou v tomto případě důležité. Dalším faktorem je lidská práce a ochota podílet se na změnách v tomto sportovním areálu. Další dík tedy patří těm lidem, kteří se na údržbě a rekonstrukci podílejí pracovně, ať už to jsou pracovníci MÚ nebo fotbalového oddílu.
            Závěrem mi dovolte vyslovit jedno přání. Věřím, že to není jen mé přání, ale také přání většiny obyvatel. Přál bych si, aby v nejbližší době na místě škvárového hřiště bylo hřiště s umělou trávou. Věřím, že i toto mé (naše) přání najde příznivou odezvu u občanů a hlavně podporu MÚ Hrob.
                                                                                                                  Sedláček Jiří
                       

Foto č. 1

 

 
 
Foto č. 2
 
 
 
Foto č. 3
 
 
Foto č. 4
 
 
Foto č. 5
  
Foto č. 6
 
Foto č. 7
 
 
Foto č. 8
 
Foto č.9
 
 
Foto č. 10
 
Foto č. 11
 
 Foto č. 12
 
Foto č. 13
 
 
Foto č. 14
 
Foto č. 15
 
 Foto č. 16
 
Foto č. 17
 
 
Foto č. 18
 
Foto č. 19
Foto č. 20
 
 
Foto č. 21
 
 
Foto č. 22
 
Foto č. 23
 
 
Foto č. 24
Žádné komentáře
 
tjhrob © 2007-2013